Category: Work

Things related to work

Posted in Artificial intelligence Hobbies Natural language processing and text mining Software Work

How Sentiment analysis tool for English language was built

  Firstly I would like to anounce that this blog will go English from now on. This…

Posted in Software Work

Klasifikacija teksta i analiza sentimenta rečenica na srpskom jeziku

Klasifikacija teksta i analiza sentimenta predstavljaju jedan od problema oblasti koja se naziva procesuiranje prirodnog jezika. Ova…

Posted in InfoSec Software Work

Kratka istorija malware-a | Peti deo: Neka rat počne

Stigli smo i do poslednjeg posta u seriji o istoriji malware-a. Prošli smo početke, pozabavili se onim…

Posted in InfoSec Software Work

Kratka istorija malware-a | Četvrti deo: rootkit

U predhonim člancima smo se pozabavili prvo DOS virusima, nakon toga smo prešli na prve Windows virusi…

Posted in InfoSec Software Work

Kratka istorija malware-a | Drugi deo: Windows era

Kako sam u predhodnom postu načeo temu istorije razvoja malware-a, sada ću da nastavim. U ovom delu…

Posted in InfoSec Software Work

Kratka istorija malware-a | Prvi deo: Počeci

Još jednom ću se osvrnuti na istoriju malware-a, jer mislim da je tema izuzetno zanimljiva a i…

Posted in InfoSec Software Work

Malware – klasifikacija i istorija

S obzirom da mnogo ljudi ima različite probleme sa virusima i malware-om, jako je važno upoznati se…

Posted in InfoSec Work

Najčešći sigurnosni propusti u web aplikacijama

  S obzirom da ima malo toga napisano na srpskom o bezbednostnim propustima na srpskom jeziku, mislim…

Posted in Software Work

Klasifikator sentimenta za srpski jezik

S obzirom da ulazim u poslednju fazu mog master rada, koji se bavi mašinskom sentiment analizom srpskog…

Posted in Leadership and management Work

Šta čini velike vođe velikim

Gledao sam na TED.com jedan video u kome je Simon Sinek pričao o tome šta to velike…

Posted in Software Work

Message passing u svrsi otvaranja profila unutar jednog programa

Kako smo prošli put napravili asocijaciju fileova programu koji će otvarati i učitavati se u određenu aplikaciju,…

Posted in Software Work

Systemsko vreme u C

Kod: time_t rawtime; struct tm * timeinfo( &rawtime ); timeinfo = localtime ( &rawtime ); h=timeinfo->tm_hour; m=timeinfo->tm_min;…