Posted in Software

Asocijacija file extenzije programu

Da bi se asocirao programu njegova extenzija file-a potrebno je dodati nekoliko vrednosti u registry. Naime windows…

Posted in Hobbies Leadership and management Tales from life

Priča iza www.starisloveni.com

Sajt www.starisloveni.com je sajt koji se bavi staroslovenskom mitologijom i religijom. Nastao je davne 2008. godine, međutim…

Posted in Software Work

Systemsko vreme u C

Kod: time_t rawtime; struct tm * timeinfo( &rawtime ); timeinfo = localtime ( &rawtime ); h=timeinfo->tm_hour; m=timeinfo->tm_min;…

Posted in Music

Akustika

Uvek sam bio fasciniran zvukom i uopste akusticnim pojavama. Verovatno je to doprinelo i tome da sam…

Posted in Hobbies

Citati mudrih

Kao ljudskim bićima, naša veličina ne leži toliko u mogućnosti da promenimo svet – jer to je…

Posted in Software Work

Koriscenje niti i sinhronizacija u jeziku C

Kada nekoliko razlicitih aktivnosti treba obaviti istovremeno u okviru jednog procesa, najpriruodnije je koriscenje niti. Niti dele…

Posted in Software

DLX procesor sa 5 stepena pipeline-a (VLSI sistemi projekat ETF Beograd 2010 deo 1)

DLX procesor sa 5 stepena pipeline-a Nikola Vidosavljević, Nikola Milošević   1. Definisanje projekta 1.1 Uvod Projekat…

Posted in Software

DLX procesor sa 5 stepena pipeline-a (deo 2)

4. Opis dizajna 4.1 Zabeleške uz dizajn Kodovanje instrukcija i načina adresiranja zadato je sledećom tabelom naziv…