Tag: law

Posted in Hobbies Leadership and management Tales from life

Komentari na Zakon o informacionoj bezbednosti/Comments on Serbian law on information security

Srpska verzija Nedavno je u Skupštini republike Srbije usvojen Zakon o informacionoj bezbednosti. Tekst usvojenog zakona se može pronaći na sajtu parlamenta. Tokom leta je bila u toku javna rasprava o zakonu, tokom koje sam se i ja uključio sa mojim komentarima. Moji komentari se mogu videti niže u embedovanom…