Tag: srpski jezik

Posted in Software Work

Klasifikacija teksta i analiza sentimenta rečenica na srpskom jeziku

Klasifikacija teksta i analiza sentimenta predstavljaju jedan od problema oblasti koja se naziva procesuiranje prirodnog jezika. Ova…

Posted in Software Work

Klasifikator sentimenta za srpski jezik

S obzirom da ulazim u poslednju fazu mog master rada, koji se bavi mašinskom sentiment analizom srpskog…