Klasifikator sentimenta za srpski jezik
0

Klasifikator sentimenta za srpski jezik

Moja muzika
0

Moja muzika

Vreme bi bilo da napišem par reči o mom bavljenju muzikom ovde. Muzika je zapravo svo vreme tu negde oko mene. Bavio sam se njome uvek neprofesionalno, ali gotovo od rođenja. U 3. razredu osnovne škole sam doneo nastavnici muzičkog neke note koje sam pisao. Nije mnogo komentarisala, ali bila je u fazonu da je sve ok. I tako sam ja svirao malo klavir, malo gitaru. U jednom trenutku mi došlo da snimim nešto. Počeo sam da snimam album, layer na layer uz pomoć kućnog računara i mikrofona za isti i tako je nastao 2004. godine projekat koji je nosio ime Perunko. Nažalost zvuk je bio očajan jer se malo nagomilao šum. Ali šta je tu je, prvih 10 pesama

Šta čini velike vođe velikim
0

Šta čini velike vođe velikim

Gledao sam na TED.com jedan video u kome je Simon Sinek pričao o tome šta to velike lidere čini velikim liderima. Došao sam na ideju da to uporedim sa domaćim trenutnim liderima, osobito onim političkim.

Za početak o čemu se radi:

U svetu postoji gomila organizacija, firmi i drugih formi društvenih uređenja koji imaju nekog svog lidera. Međutim mali broj tih lidera je stvarno nešto uradio i poveo ka uspehu. Navešćemo nekoliko uspešnih. Kao prvog možemo navesti Steva Jobs-a, i kompaniju Apple. Kompanija Apple je trenutno jedna od najuspešnijih firmi u IT industriji i ima armiju pristalica, koje kupuju samo Apple uređaje iako su oni istog kvaliteta i kompanija je iste kompetencije, kao i druge kompanije, a proizvodi su još i skuplji.

Message passing u svrsi otvaranja profila unutar jednog programa
0

Message passing u svrsi otvaranja profila unutar jednog programa

Kako smo prošli put napravili asocijaciju fileova programu koji će otvarati i učitavati se u određenu aplikaciju, sada želimo da se svi ti profili učitaju u postojećem prozoru. Prvo treba odredititi initialization glavnog prozora (Delphi):

Privatne promenljive forme

 mHandle: THandle; PrevWindow : HWND; S : string; CData : TCopyDataStruct; initialization mHandle := CreateMutex(nil, true, 'MySimpleApp'); if (GetLastError = Error_Already_Exists) then begin PrevWindow:=FindWindow('TfrmMyForm', nil); if IsWindow(PrevWindow) then begin SendMessage(PrevWindow, WM_SYSCOMMAND, SC_RESTORE, 0); BringWindowToTop(PrevWindow); SetForegroundWindow(PrevWindow); if FileExists(ParamStr(1)) then begin S:=ParamStr(1); CData.dwData:=0; CData.lpData:=PChar(S); CData.cbData:=1+Length(S); SendMessage(PrevWindow, WM_COPYDATA, 0, DWORD(@CData) ); end; end; //   ShowMessage('          Already running!          '); halt; end; 

 

Tako saljemo poruku. A potruka se prima u metodi:

 procedure TfrmOnlineMonitor.ReceiveData_Handler(var msg: TWMCopyData); begin case MessageDlg('Do you want to save current

Asocijacija file extenzije programu
0

Asocijacija file extenzije programu

Da bi se asocirao programu njegova extenzija file-a potrebno je dodati nekoliko vrednosti u registry. Naime windows u registry stavlja sve što treba da upamti o tome kakav file format treba da se otvara uz pomoć kog programa. Uz pomoć NSIS-a ovu operaciju može da radi installer na sledeći način.

 WriteRegStr HKCR ".mkv" "" "MakeTool.Profile" WriteRegStr HKCR "MakeTool.Profile" "" "Make Tool Profile" WriteRegStr HKCR "MakeTool.ProfileDefaultIcon" "" "$INSTDIRMakeTool.exe,0" WriteRegStr HKCR "MakeTool.Profileshellopencommand" "" '"$INSTDIRMakeTool.exe" "%1"' System::Call 'Shell32::SHChangeNotify(i ${SHCNE_ASSOCCHANGED}, i ${SHCNF_IDLIST}, i 0, i 0)' 

Poslednja linija upadatuje windows. Ikonice profila sada će imati ikonicu programa, tako da na klik će se otvoriti program i učitati profil. Kako bi se prilikom deinstalacije obrisale vrednosti iz Refistry treba napisati sledeće u Uninstall

Priča iza www.starisloveni.com
0

Priča iza www.starisloveni.com

Sajt www.starisloveni.com je sajt koji se bavi staroslovenskom mitologijom i religijom. Nastao je davne 2008. godine, međutim o sličnim stvarima razmišljalo se naravno i ranije. Ali u to vreme poklopile su se neke stvari koje su omogućile nastanak sajta. Naime preko jedne rasprave na Yumetalu došli smo ja i Vesna do zaključka da se treba da napravimo sajt. Naravno ja Vesnu nisam znao, ona je predložila da se upoznamo na jednom koncertu u Kolarcu. Naravno, napisa mi i pogrešan broj preko maila, tj izostavi jednu cifru, tako da nisam mogao da je pozovem, elem rešim ja onda da odem na koncert, pa da vidim… možda je i prepoznam. Nekako nakon koncerta primetim jednu devojku da može da

Systemsko vreme u C
0

Systemsko vreme u C

Kod:
 time_t rawtime; struct tm * timeinfo( &rawtime ); timeinfo = localtime ( &rawtime ); h=timeinfo->tm_hour; m=timeinfo->tm_min; s=timeinfo->tm_sec; 

 

Nikola Milošević

Akustika
0

Akustika

Uvek sam bio fasciniran zvukom i uopste akusticnim pojavama. Verovatno je to doprinelo i tome da sam krenuo da se bavim muzikom. Medjutim ta fascinacija je prouzrokovala i opsiran maturski rad sa ovom temom. Moj maturski rad mozete preuzeti na sledcoj adresi: Akustika – Nikola Milošević – maturski rad
Nikola Milošević

Citati mudrih
0

Citati mudrih

Kao ljudskim bićima, naša veličina ne leži toliko u mogućnosti da promenimo svet – jer to je mit atomskog doba – već u mogućnosti da promenimo sebe (Gandi)

Kad neka zena kupuje musku kosulju,onda je zaljubljena.
Kad je pegla,onda je udata.
Ako pri tome i peva,onda je i prvo i drugo.
(Dali)

Nauka treba da sluzi coveku, i to nije fraza, to je neophodnost da covek pomocu naucnih tekovina savlada teskoce koje javljaju na njegovom putu za opstanak i dalji razvoj civilizacije.
(Savic)

Vrh izgleda kao da para nebo,a put
koji vodi do vrha nazvan je
istrajnoscu.
(Darvin)

Nevolja je u tome sto jednakost
trazimo samo sa nasim
predpostavljenim
(Heltaji)

Koriscenje niti i sinhronizacija u jeziku C
0

Koriscenje niti i sinhronizacija u jeziku C

Kada nekoliko razlicitih aktivnosti treba obaviti istovremeno u okviru jednog procesa, najpriruodnije je koriscenje niti. Niti dele adresni prostor, tako da ne zauzimaju prostor, medjutim podela adresnog prostora dovodi do problema sinhronizacije. Kako da se sinhronizuje da jedna nit ne promeni nesto sto je trebala nepromenjeno da iskoristi druga nit. Tu na snagu stupaju mutex objekti i kriticne sekcije koje obezbedjuju da se odredjeni segment koda izvrsi atomicno. Sledeci primeri pokazuju nekoliko nacina implementacije niti i kriticnih sekcija na jezuku C. U prvom primeru se koriste kriticne sekcije, koje obezbedjuju slicno ponasanje mutex objektu, ali mogu biti iskorisceni samo od niti jednog procesa. Dok mutex objekat moze biti koriscen iz niti proizvoljnih procesa. Samo jedna nit u