Software

Systemsko vreme u C
0

Systemsko vreme u C

Kod: time_t rawtime; struct tm * timeinfo( &rawtime ); timeinfo = localtime ( &rawtime ); h=timeinfo->tm_hour; m=timeinfo->tm_min; s=timeinfo->tm_sec;   Nikola Milošević

Koriscenje niti i sinhronizacija u jeziku C
0

Koriscenje niti i sinhronizacija u jeziku C

Kada nekoliko razlicitih aktivnosti treba obaviti istovremeno u okviru jednog procesa, najpriruodnije je koriscenje niti. Niti dele adresni prostor, tako da ne zauzimaju prostor, medjutim podela adresnog prostora dovodi do problema sinhronizacije. Kako da se sinhronizuje da jedna nit ne promeni nesto sto je trebala nepromenjeno da iskoristi druga nit. Tu na snagu stupaju mutex […]

DLX procesor sa 5 stepena pipeline-a (VLSI sistemi projekat ETF Beograd 2010 deo 1)
0

DLX procesor sa 5 stepena pipeline-a (VLSI sistemi projekat ETF Beograd 2010 deo 1)

DLX procesor sa 5 stepena pipeline-a Nikola Vidosavljević, Nikola Milošević   1. Definisanje projekta 1.1 Uvod Projekat iz VLSI (Very Large Scaled Integration) nam služi da savladamo osnovne elemente jezika VHDL (VLSI Hardware Language) i projektovanjem sopstvenog procesora upoznamo detalje njegove arhitekture koja je vrlo bliska sa arhitekturom procesora koji se danas koriste, ali ipak […]

DLX procesor sa 5 stepena pipeline-a (deo 2)
0

DLX procesor sa 5 stepena pipeline-a (deo 2)

4. Opis dizajna 4.1 Zabeleške uz dizajn Kodovanje instrukcija i načina adresiranja zadato je sledećom tabelom naziv 15..12 11..8 7..4 3..0 reči NOOP 0000 0000 0000 0000 1 Store 0001 rezultat xxxx adresa 1 Mov 0010 ureg Izreg rotiranje 1 Add 0011 rezultat prviop Drugiop 1 Sub 0100 reultat prviop drugiop 1 And 0101 rezultat […]